Secretaresse verdwijnt, maar niet voor de directie

De toekomst van de secretariële beroepen, het is een onderwerp dat de laatste jaren veelvuldig aan bod komt. Het blijkt nu dat het aantal secretaresses de afgelopen 10 jaar met ruim 40% is gedaald. Gelukkig is het niet over de gehele linie kommer en kwel.

Via:: Rendement