Privacy van leerlingen niet uit het oog verliezen

Scholen moeten passende maatregelen nemen om het beeldmateriaal van leerlingen te beschermen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt hier regelmatig vragen over en heeft daarom recent een brief gestuurd aan de koepelorganisaties.

Via:: Rendement