Na wijziging van horeca CAO, hoeveel zou ik dan moeten verdienen?

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe horeca CAO. Hierin staat de volgende tekst:

De loontabel per 1 januari 2018 bij deze cao is inclusief 1,3% aanpassing met de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens van oktober 2017.

Stel: er is een loontabel van bv. € 1.000 tot € 2.000 en ik verdien € 1.500. Gaat mijn salaris dan 1,3% omhoog of is dit alleen van toepassing op de begin- en eindsalaris van de schaal. De schaal wordt dan € 1.013 tot € 2.026, maar het salaris blijft € 1.500. Of wordt het salaris dan € 1.519,50?

Via:: Rendement