Kritische blik op het netto werkkapitaal

De current ratio is de ratio die het meest wordt gebruikt in de praktijk bij de beoordeling van de liquiditeit van een organisatie. De ratio geeft de verhouding tussen de vlottende activa en de vlottende passiva en is daarmee geheel gebaseerd op de onderdelen van het netto werkkapitaal (NWK). Deze tool geeft aan wat precies het NWK is, hoe u het berekent en welke kanttekeningen er geplaatst worden bij deze berekening.

Via:: Rendement