Deponeringseis jaarstukken afhankelijk van diverse criteria

De grootte van uw onderneming heeft diverse gevolgen voor de inrichting van het externe jaarrapport, de externe controleplicht en de deponering van de jaarstukken bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). De grootte van uw onderneming speelt hierin een rol en die is weer onder te verdelen in drie criteria: waarde activa (= balanstotaal), netto omzet en gemiddeld aantal werknemers. Afhankelijk van de grootte van uw onderneming, moet u aan verschillende deponeringseisen voldoen. In deze tool krijgt u uitgelegd wat u bij welke grootte van uw onderneming moet deponeren bij de KvK.

Via:: Rendement