Belangrijke momenten in de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)

Voor het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-LIV en de loonkostenvoordelen (LKV’s) geldt dat werkgevers deze tegemoetkomingen pas ontvangen na afloop van het kalenderjaar. Wanneer de werkgever informatie kan verwachten en actie moet ondernemen, vindt u in deze handige tijdlijn.

Via:: Rendement